دوره جامع 360 درجه، یک دوره آموزش مهارت‌های زندگی، ویژه بزرگسالان است. هر شرکت‌کننده در طی این دوره، به صورت کاملا عملی و کاربردی، با 12 مهارت
ضروری زندگی در 3 ترم مختلف آشنا خواهدشد. این مهارت‌های 12 گانه توسط متخصصین خانه مهارت زندگی و با توجه به برنامه سازمان جهانی بهداشت به منظور ارتقای سطح بهداشت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طراحی شده‌است. فرض زیربنایی برای طراحان این دوره، پژوهش‌های انجام شده در مورد آسیب‌های روانی و اجتماعی است. بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بیشتر مشکلات اجتماعی، ریشه‌های روانی _ عاطفی دارند.
مثلاافرادی‌که با اضطراب، نگرانی، ترس از آینده، کمال‌طلبی و دیگر مشکلات فردی مشابه روبه‌رو هستند، ناخواسته بر عملکرد اجتماعی آن‌ها هم تاثیر منفی خواهدگذاشت.
بنابراین آموزش مهارت‌های زندگی به افراد، هم موجب حل مسائل و معضلات فردی‌شان می‌شود و هم رشد شخصی‌شان را به‌همراه خواهدداشت و علاوه بر آن، می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم، از بروز خیلی از مسائل اجتماعی در آینده نیز جلوگیری کنند. بنابراین آموزش مهارت‌های زندگی علاوه بر بعد فردی، در بعد اجتماعی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

نام دوره